Novel

Kisah Cinta yang Terjalin: Novel “Cinta di Dalam Perjodohan”

Tarik Lubuk Hati dengan Novel Cinta di Dalam Perjodohan Perjodohan merupakan sebuah fenomena yang kerap dijumpai dalam budaya Indonesia. Memadukan aspek keluarga, adat istiadat, dan kepentingan ekonomi, perjodohan sering kali tidak melibatkan faktor cinta. Namun, dalam novel Cinta di Dalam Perjodohan, penulisnya berhasil menciptakan sebuah cerita yang memikat hati para pembaca dengan konflik emosional yang […]
  • 4 min read
  • Nov 11, 2023