Parenting

Tuntunan dari Al-Quran: Kewajiban Orang Tua Mendidik Anak

Tugas Orang Tua dalam Mendidik Anak Menurut Al-Quran Kewajiban orang tua dalam mendidik anak merupakan salah satu aspek penting yang dituntut dalam kehidupan beragama. Al-Quran, sebagai panduan hidup umat Islam, memberikan petunjuk yang jelas mengenai tanggung jawab orang tua dalam membimbing anak-anak mereka. Ayat-ayat Al-Quran ini tidak hanya memberikan panduan praktis mengenai pendidikan anak, tetapi […]
  • 3 min read
  • Oct 16, 2023